OP-5C5408, OP-5C5415

OP-5C5408, OP-5C5415
分享至:

 

 

(1) 扭力到達,離合器自動空轉,保護工作件不受損

(2) 可調整鈕力設計
用途:
高精密度螺絲攻拆,量產工作(玩具、電器、木器、塑膠等外殼裝配)

 

螺絲
攻拆尺寸
最大扭力 無負荷
入氣
接頭
噪音值
mm
Nm rpm l/min cfm mm
inch P.T
kg lb dB(A)
OP-5C5408 5 5  750 212 7.5 190 7.48 1/4 1 2.2 80
OP-5C5415 5 5  1450 212 7.5 190 7.48 1/4 1 2.2 80