OP-W1077D6

維修級氣動扳手
分享至:

 維修等級

    SPECIFICATION( air pressure at 90 psi、6.2bar、6.3kg/cm2)

   型號 工作扭力 最大扭力 無負荷
轉速
耗氣量 全長 入氣
接頭
重量 噪音值
mm ft-lb Nm ft-lb rpm l/min cfm mm inch P.T kg lb dB(A)
OP-W1077D6 1500 1103 1800 1330 5500 538 19 220 8.66 3/8 3.7 8.1 91